ޓެގް: މަގޭ ބަލިފައި

ދެކޭގޮތް – ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ރާސްތާ
ދެކޭގޮތް – ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ރާސްތާ
2 އަހަރު ކުރިން
3 މިނިޓް
އަހަރެންގެ ގައިގެ ހަމުގެ ކުލަ ވަރަށް ކަޅެވެ. އަހަރެން އުފަންވީ ފަޤީރުކަމުގެ ތެރެއަށެވެ. ޅައުމުރުގައި ކިޔެވުމުން މަހްރޫމްވިއެވެ. ދެކުނު ފޮނި ހުވެފެންތައް ބިލާހަށް ވެގެންދިޔައެވެ. އަހަރެންނަށް ދުނިޔެ ފެނުނީ ނާއިންޞާފު، އަނިޔާވެރި، ފޫހިތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުގައި އަހަރެންގެ ޙަޔާތުން ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔައެވެ. އޭރު އަހަރެންނަކީ ރުޅިގަދަ، ވިޔަރިގަދަ، ބަސްގަދަ ކުއްޖެކެވެ.
އާމިނަތު ރަޝީދާ ޢަލީ
އާމިނަތު ރަޝީދާ ޢަލީ
ލިޔުންތެރިއެއް
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor