މުނިފޫހިފިލުވުން

ރަށު ކަޕް 2024ގެ ދެވަނަ މެޗް ބަދަހި އެފް.ސީ އިން ކާމިޔާބު ކޮއްފި
ރަށު ކަޕް 2024ގެ ދެވަނަ މެޗް ބަދަހި އެފް.ސީ އިން ކާމިޔާބު ކޮއްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
1 މިނިޓް
މިރޭ ކުޅެވުނު ރަށު ކަޕް 2024ގެ ދެވަނަ މެޗް ބަދަހި އެފް.ސީ އިން ކާމިޔާބު ކޮއްފިއެވެ. މި މެޗް ބަދަހި އެފް.ސީ އިން 8-0 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ފާލަން ސްޓްރީޓް އާއި ބައްދަލު ކޮށެވެ.
އިބްރާހީމް ޔައީޝް
އިބްރާހީމް ޔައީޝް
ޖާނަލިސްޓް
Copyright © 2024 Faaru News
Made with by Afeef & Noor